Self Lifting Semi Electric Stacker SDYG0511

  • Double linkae cylinder assembly
  • Both fork and frame can lift or be fixed
i-lift No.կգ (lb.)15516011551602
Մոդելմմ (ներ):SDYG0511SDYG0513
Rated capacityմմ (ներ):500(1100)
Բեռի կենտրոնմմ (ներ):400(15.7)
Max .fork heightմմ (ներ):1100(44)1300(51.2)
Min .fork heightմմ (ներ):90(3.5)
Պատառաքաղի երկարությունըմմ (ներ):1150(45.3)
Ընդհանուր երկարությունըմմ (ներ):1600(63)
Ընդհանուր լայնությունըմմ (ներ):790(31.1)
Ընդհանուր բարձրությունըմմ (ներ):1400(55.1)1600(63)
Whole height (after tape file shelf)մմ (ներ):2700(106.3)2900(114.2)
Շրջադարձային շառավիղմմ (ներ):1100(44)1120(44.1)
Fork overall Widthմմ (ներ):535(21)
Wheels baseմմ (ներ):860(33.9)
Առջեւի բեռնման անիվմմ (ներ):NylonΦ70x60(2.6x2.4)
Rear steering wheelմմ (ներ):NylonΦ100x50(4x2)
Balance wheelմմ (ներ):NylonΦ40x26(1.6x1)
Training wheelմմ (ներ):NylonΦ30x26(1.2x1)
Lifting speed(Without load)(մմ / վ)110
Lifting speed(With load)(մմ / վ)80
Lowering speed (without load)(մմ / վ)80
Lowering speed (with load)(մմ / վ)80
Motors liftingկվ12V0.8
Battery capacityՎ / Ա12/33
Մարտկոցի քաշըկգ (lb.)10(22)
Զտաքաշկգ (lb.)197(433.4)219(481.8)